Nieuwsbericht

Kwartier Creatief @ Refuga

1. Het thema: mode, kunst en muziek

Bij de keuze voor een tijdelijke invulling van de vroegere Herkenrodekazerne zal vooral gekeken worden naar thema’s zoals mode, kunst en muziek. “We willen zeker niet in hokjes denken: er is dus ook plaats voor bijvoorbeeld design en architectuur”, zegt Glenn Versieck van leegstandsbeheerder FMT. “Het doel is steevast om een creatieve hub te creëren waar inspirerende samenwerkingen tot stand kunnen komen. We maken er werk van om een gepast concept te vinden met een sociaal­maatschappelijke insteek.”

2. Samenwerking met stad

Om tot een geschikte invulling te komen, wordt er samengewerkt met de stad of verschillende stadsdiensten en ­organisaties. “Simpelweg omdat je niet zomaar die lege ruimte wil invullen. Het moet vooral ook voor de Hasselaren een meerwaarde zijn”, meent Versieck. “Zo kan er bv. samengewerkt worden met de lokale jeugddienst en de dienst cultuur. Op die manier kunnen straks ook de plaatselijke vzw’s of kunstverenigingen terecht in de vroegere Herkenrodekazerne.”

3. Puzzelen tot het goed zit

Het refugehuis aan de Persoonstraat telt drie verdiepingen, opgedeeld in lokalen met diverse afmetingen. “Afhankelijk van de activiteit en de noden van de kandidaten zullen we de beschikbare ruimtes toewijzen. Er zal gepuzzeld worden tot het goed zit. De vroegere paardenstallen zullen zo bv. vooral een flexibele, meer evenementiële invulling krijgen en ruimte bieden aan exposities, live muzieksessies, buurtbrunches, workshops, enz.”, aldus de leegstandsbeheerder.

4. Neem contact op

Wie zijn bedrijf of activiteiten graag wil onderbrengen in dit tijdelijke ‘Kwartier creatief’, kan zich alvast kandidaat stellen. Dit kan door een mail te sturen naar sales@fmt-be.com of via het invulformulier op de website www.fmt-be.com.