Nieuwsbericht

Oud Gerechtshof in Hasselt krijgt complete make-over

Eerst een beetje geschiedenis over de site van het oud gerechtshof. Het gaat onder meer om het majestueus gebouw De Crone, op de Havermarkt 8 in Hasselt, dat een lange en voorname geschiedenis kent. In de 15de en 16de eeuw was op deze locatie het gasthof De Crone gevestigd, een gekende herberg waar vaak luxueuze banketten georganiseerd werden voor voorname gasten. In 1580 kocht het stadsbestuur het pand op en bouwde het om tot het Hasseltse stadhuis. Toen de stad in 1779 het huidige stadhuis aan het Groenplein in gebruik nam, werd De Crone afgebroken en in 1780 vervangen door het huidige gebouw dat gebouwd werd als een hotel in neoclassicistische stijl. In de 20e eeuw werden grondige verbouwingen uitgevoerd bij de transformatie tot Kredietbank en vervolgens handelsrechtbank. Het gerechtshof naast het pand De Crone, op de Havermarkt 10, maakt eveneens deel uit van de site. Het werd in 1934 gebouwd naar de plannen van architect Vermeersch. Vandaag is de gevel met de bijzondere hoektoren zowat in heel Vlaanderen gekend door de serie De Smaak van De Keyser. De federale overheid, de FOD Financiën, wees  begin 2017 na een publieke bieding de Tans Group aan als nieuwe eigenaar van het Oud gerechtsgebouw.

Oud Gerechtshof in Hasselt krijgt complete make-over
"Het project zal zowel wonen, werken en winkelen combineren en moet een absoluut voorbeeld worden van de “verticale stad” met respect voor de historische context van de gebouwen en de omgeving."

Intussen staat het oud gerechtsgebouw sinds 2011 grotendeels leeg. Wel is er een actief leegstandbeheer waar jonge creatievelingen de kans krijgen om zeer betaalbaar te wonen en de beschikbare ruimtes beroepsmatig in te richten. Daarnaast zijn er professionele muzikanten die er een geluidsstudio hebben en kunstenaars die er hun werk tentoonstellen. Kolmont, die vandaag gevestigd is op Havermarkt 45, wil er alvast haar kantoren onderbrengen. Maar belangrijker nog: we willen het monumentale gebouw in ere herstellen, zo luidt het. Dit is een referentieproject wat betreft een duurzame aanpak van complexe binnenstedelijke probleemgebouwen. 

“Door de vele verbouwingen in de 20e eeuw is er weinig respectvol omgegaan met het interieur. De ontwerpers, architectenbureaus Michel Janssen en Laurijssens Architects, willen dat nu rechttrekken door het gebouw nu los te koppelen van het naastgelegen monument “Leerske” en de achterliggende bijgebouwen. Daardoor wordt het statige huis De Crone weer in zijn oorspronkelijke grandeur hersteld. Voor huisnummer 6 - dat nooit een historisch gebouw is geweest - komt er een vervangende nieuwbouw met ingetogen en teruggetrokken architectuur. Het naastgelegen monument “Leerske” zal hierdoor terug prominenter het straatbeeld versterken.” Michel Verhoeven, Kolmont

 Enkele cijfers

Totale perceelsoppervlakte: 3 350m²

  • bestaand bovengronds bouwvolume bedraagt 10 700m²
  • totaal bovengronds bouwvolume na verbouwing bedraagt ca. 10 550m² (inclusief terrassen)
  1. Retailruimtes = ca. 2 850 m²
  2. Kantoren = ca. 1 600 m²
  3. Appartementen = ca. 3 650 m²
  4. Gemeenschap = ca. 1 250 m²
  5. Terrassen = ca.1 200 m²
  • Extra leefkwaliteit ovv intensieve binnentuin, gevelbeplanting en groendaken: ca.1 250 m² (urban jungle)
  • Extra ondergrondse parkings + ondergrondse bergingen + archief