Realisatie

Park Ekkelgarden

Hasselt

Het project Ekkelgarden is één van de grootste en meest vernieuwende ontwikkelingen binnen Vlaanderen. Het vervult dan ook een voorbeeldfunctie voor de nieuwe manier waarop met stedenbouw wordt omgegaan en zoals dit voorgestaan wordt binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Rond een dreef

Het stedenbouwkundig plan werd opgebouwd rond de Dreef. De Dreef is de ruggengraat van park Ekkelgarden. Een grote slingerende beweging van de dreef benadrukt de speelse en flexibele opzet en het individuele karakter van Park Ekkelgarden. Langs de dreef liggen verschillende soorten woningen, maar ook pleinen, waterpartijen en parken, waardoor elk perspectief een eigen herkenbaarheid heeft.

Woonwijk van de toekomst

Park Ekkelgarden biedt de ruimte om te leven, te werken en te ontspannen dankzij een vooruitstrevend concept, gericht op de bewuste woonconsument. Niet alleen het woonoppervlak maar ook materiaalgebruik en de zorg voor de woonomgeving hebben daarin de volle aandacht. Waterpartijen, groenelementen, ecologische zones en een op de toekomst gerichte veilige verkeersafwikkeling voor auto en fiets maken Park Ekkelgarden de woonwijk van de toekomst.

Voor iedereen

Binnen de verkaveling is er een grote diversiteit aan woontypologieën en werd er rekening gehouden dat bouwen voor iedereen moet kunnen. Zowel open bebouwing, halfopen en gesloten woningen, waterwoningen, pleinwoningen, appartementen, duplexwoningen, … zijn binnen het stedenbouwkundige concept terug te vinden.
Hassaluthdreef 1, Hasselt