Nieuwsbericht

Mudhoven: een groen en kernversterkend project met ruimte voor diensten, wonen en een publieke ondergrondse parking

De gemeenteraad van Lommel buigt zich vanavond een laatste keer over de plannen voor het project Mudhoven. Eens goedgekeurd kan eind dit jaar - bijna drie jaar na de eerste voorstelling van de plannen - eindelijk het startschot van de bouwwerken gegeven worden. De stad Lommel, projectontwikkelaar Kolmont en zorgverstrekker Medusa Care willen via een publiek-private samenwerking aan de Mudakkers een kernversterkend project realiseren, waarbij de focus ligt op de combinatie van wonen en diensten in een groene omgeving. Het project bundelt een ruim zorgaanbod, een kinderopvang, 60 woningen en een publieke ondergrondse parking, middenin het centrum. Op 9 februari volgt er nog een infomoment voor de buurt.

De projectpartners kwamen in oktober 2018 al een eerste keer naar buiten met hun plannen voor de site aan de Mudakkers. Het project voorziet de bundeling van acht huisartsen, evenveel specialisten, een groep tandartsen, een dierenarts, een verpleegkundige en paramedische diensten. De inwoners van Lommel kunnen er ook terecht in een apotheek met uitgebreide voorzieningen voor orthopedische hulpmiddelen, thuiszorgmaterialen, optiek en gehoor. Voorts vinden ze er een bewegingscentrum, een eetgelegenheid die focust op gezonde voeding en ook afhaalmaaltijden aanbiedt en andere gezondheids- en welzijnsgerelateerde diensten, zoals verzekeringen, een strijkdienst, specifieke zorgretail en gezonde voeding. Ten slotte is er ruimte voor verschillende types van zorgwonen en wordt aandacht besteed aan sociale tewerkstelling. Allemaal onder één dak, pal in het centrum van de stad. Vandaag, meer dan twee jaar later, komt er eindelijk schot in de zaak. Dit wil niet zeggen dat het dossier in de tussentijd heeft stilgelegen.

“De stad heeft, aansluitend op de projectsite, bijkomend een leegstaand pand gekocht in de Kerkstraat en wilde onderzoeken hoe de realisatie van een groene doorsteek op dit perceel het project nog beter kon maken. Dankzij deze aankoop wordt het project Mudhoven niet alleen verbonden met de Mudakkers en de Kloosterstraat, maar ook met de Kerkstraat. De doorsteek moet in april klaar zijn. Bij aanvang van het PPS-project waren er bovendien plannen om de kerkfabriek en het dekenaat onder te brengen in het project, maar uiteindelijk werden die plannen op een andere site gerealiseerd. Ook werd er nog overleg gepleegd met de directie van de kleuter- en lagere school De Speling over de manier waarop de parktuin en de speelpleinen van de school elkaar kunnen versterken.” Michel Verhoeven, projectontwikkelaar Kolmont


422 cam A wit
"Dit project past volledig in de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van de stad Lommel. We willen het voormalige ‘dorpscentrum’ immers gevoelig versterken en transformeren tot een kwalitatieve leefomgeving, maar dan met de densiteit van een stad."

Kleiner, maar niet minder

Wat opvalt in de definitieve plannen, is dat Kolmont haar initiële intentie om het project uit te breiden naar de aangrenzende percelen heeft moeten herzien. Hierdoor is er noodgedwongen een verschuiving in het dienstenaandeel moeten gebeuren.

“Corona heeft ons verplicht om het project nogmaals tegen het licht te houden en te kijken hoe we op minder ruimte toch meer konden realiseren. Er wordt niet geschrapt in het aanbod, wel in de grootte van de gemeenschappelijke en polyvalente ruimtes. Een aantal zorgverstrekkers zullen ook ruimtes gaan delen. Het idee van samenwerking is de essentie van dit project. Door alle zorgdiensten op één locatie te centraliseren, moeten de inwoners van Lommel zich niet meer over de hele stad verplaatsen als ze nood hebben aan bepaalde zorgfaciliteiten. Alles kan hier gecombineerd worden, de patiënt staat centraal. Zo zal je na een bezoek aan de huisarts meteen naar de apotheek kunnen en van de oogarts recht de brillenwinkel kunnen binnenstappen. Nadat je de rollator hebt opgehaald en afgeleverd bij je schoonmoeder die gehuisvest is in het kleinschalige woonzorgproject, pik je ook je peuter op, samen met de was en je gezonde maaltijd.” Alain Schutjes, huisarts en mede-initiatiefnemer van het project

Volledig autovrij, groen binnengebied

De stad Lommel en projectontwikkelaar Kolmont werken voor dit project samen met zorgverstrekker Medusa Care, Abscis architecten, Plus Office architecten, Land Landschapsarchitecten, Arcade NV en aannemer DCA NV. In de plannen zijn ook een kinderopvang en 60 woningen - van appartementen met één slaapkamer tot een aantal stadswoningen met een eigen tuin - opgenomen, net als een ondergrondse publieke parking voor 250 auto’s.

“Door de parkeerplaatsen ondergronds te brengen, wordt dit een volledig autovrij, groen binnengebied in het hart van Lommel. Dat bevordert de veiligheid en geeft de kinderen de kans om zonder zorgen in de 3.800 vierkante meter grote parktuin, inclusief speeltuin, te kunnen spelen.” Bob Nijs, burgemeester Lommel

“Dit project past volledig in de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van de stad Lommel. We willen het voormalige ‘dorpscentrum’ immers gevoelig versterken en transformeren tot een kwalitatieve leefomgeving, maar dan met de densiteit van een stad. Uiteraard met veel aandacht voor groen en open ruimte, zodat Lommel leefbaar blijft.” Joris Mertens, schepen van Ruimtelijke Ordening Lommel

Kolmont dient de komende maanden de aanvraag voor een verkavelingsvergunning en een gefaseerde omgevingsvergunning in, zodat de werken op het terrein eind dit jaar of uiterlijk begin 2022 kunnen starten. Als alles volgens plan verloopt, zullen het bouwblok aan de zijde Mudakkers en de publieke parking klaar zijn in de eerste helft van 2024. De projectpartners organiseren op 9 februari nog een infomoment voor de buurt.

Meer informatie?